Resum: Els drets de la infància al centre educatiuEn aquest mòdul s’han presentat alguns criteris basats en com hauria de ser el treball als centres per a una escola que respectés els drets dels infants i fomentés el desenvolupament dels valors que estan recollits en la Convenció:

 • La Convenció sobre els Drets de l’Infant és el marc de referència que guia la gestió de l’escola.
 • El procés educatiu està centrat en l’infant i n’estimula l’aprenentatge i la participació.
 • Tots els nens i nenes reben un tracte just i digne, exempt de qualsevol tipus de violència, abús o explotació.
 • El personal de suport del centre coneix la Convenció i promou una cultura escolar basada en el respecte dels drets humans de l’infant.
 • El professorat coneix i té interioritzat el contingut de la Convenció sobre els Drets de l’Infant com a part de la seva pràctica professional i de l’administració del centre.
 • Els infants i adolescents coneixen, entenen i exerceixen els drets i les responsabilitats que els reconeix la Convenció.
 • Les famílies coneixen, entenen i promouen el respecte dels drets de l’infant.


Per a cadascun d’aquests criteris que han de regir la pràctica educativa s’han presentat un seguit d’indicadors, exemples d’activitats, bones pràctiques i aspectes a tenir en compte, que permeten visualitzar amb més concreció com ha de ser el treball als centres i de tots els agents implicats.

L’alumnat és la figura clau dels centres educatius i, com a tal, hauria de ser el punt central del que s’hi ofereix, i en conseqüència, organitzar el funcionament del centre i de les persones que hi treballen al voltant de les seves necessitats, la seva satisfacció, el seu benestar.

Actualment, però, són els infants qui han d’adaptar-se a l’organització del centre, a les normes de comportament que se'ls imposen, a la distribució del temps en funció dels horaris adients per al professorat, als estils de docència del professorat, etc. Aquesta situació comporta que l’interès d’altres col·lectius se superposen als dels infants.

Cal donar la volta a l’organització de les escoles posant al centre de tot el seu funcionament l’alumnat i, a partir d’aquí, planificar i executar la direcció i gestió dels elements organitzatius (horaris, perfils professionals, reglaments, valoració del personal, implicació d’altres col·lectius, etc.) en funció de l’acompliment de les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat i, per descomptat, del respecte i difusió dels seus drets com a infants.

Per concloure la unitat s'ha parlat d'un enfocament escolar integral (whole school approach) que té com a objectiu promoure un canvi d'actitud i de comportament de les persones adultes de l’escola i dels infants, en consonància amb l’assumpció de l'enfocament de drets de l'infant, no només d’alguns articles individuals de la Convenció.

Hi ha diferents models que adopten aquest enfocament i tenen certs principis en comú, com el fet de que les escoles han de ser:

 • Inclusives (basades en l’enfocament de cicle de vida / aprenentatge al llarg de la vida).
 • Centrades en l’infant.
 • Democràtiques.
 • Protectores. Sostenibles.
 • Promotores actives i aplicadores de «l’enfocament dels drets de l’infant», les disposicions i els principis de la Convenció.


També s'han presentat dos models particulars d’UNICEF que segueixen aquesta línia de contemplar aproximacions amb una visió integral d’escola en les iniciatives d’educació en drets de la infància: les Escoles amigues de la infància, «Child-Friendly Schools» (CFS), i les Escoles respectuoses dels drets, «Rights Respecting Schools» (RRS).