Bibliografia utilitzada

 • BAQUÉS, M. i MARGALET, M.C. (1998). Los cargos como elemento de participación en la organización y el funcionamiento de la clase. A Aula de Innovación educativa, núm. 74. Barcelona. Graó.
 • CAPDEVILA, L. i MARTÍN, R. (2012). Esmorzars pedagògics. A Guix, núm. 384 (maig). Barcelona. Graó.
 • ESCARTÍN, J. (1999). Veo, veo. Educación para el desarrollo en una Europa intercultural. Aula de innovación educativa, núm 86 (novembre): La enseñanza de las ciencias sociales: un arma contra la guerra. Barcelona. Graó.
 • FERRER, B. (2009). L’anticipació curricular per a alumnes nouvinguts: una experiència des de l’assessorament. A Guix d'infantil, núm. 49 (maig, juny). Barcelona. Graó.
 • GONZALEZ, I.; LÓPEZ, S. (2008). Taller de sensaciones en el aula de 0-1. Aula de infantil, núm. 46 (novembre): Dos ciclos, una etapa. Barcelona. Graó.
 • JAUSSI, M.L. (2005). Comunitats d’aprenentatge. Guix, núm. 319 (novembre): Salut i benestar a l’escola. Barcelona. Graó.
 • LE GAL, J. (2005). Els drets de l'infant a l'escola. Una educació per a la ciutadania. Barcelona. Graó.
 • MAÑAS, A.; DE MIGUEL, C. i COLL, C. (2005). Educació ambiental a l’IES JM Zafra. A Guix, núm. 316 (juliol, agost). Barcelona. Graó
 • RIERA, M. À. (2005). Projectes d’innovació en l’organització d’un centre. Guix, núm. 311 (gener): Intercanvi d'experiències. Barcelona. Graó.
 • SEGUÍ, J. C. (2006). Una experiència d’ús de la tutoria entre iguals com a recurs instructiu per a l’acollida d’alumnes immigrants. Aula de innovación educativa, núm. 153 (juliol, agost): Tutoría entre iguales: algunas prácticas. Barcelona. Graó.
 • TONUCCI, F. (2008). Frato, 40 anys amb ulls d’infant. Barcelona. Graó.
 • TRAVESET, M. (2012). Metodologia CAMP: un model d’orientació psicopedagògica i atenció a la diversitat des de la pedagogia sistèmica. Aula de innovación educativa, núm 211 (maig): Pedagogía sistémica. Barcelona. Graó.
 • UNICEF (2011). La Convenció sobre els Drets de l’Infant: Una revolució silenciosa. Barcelona. UNICEF Comitè Catalunya.
 • WERNHAM, M. (en edició).Child Rights Education Toolkit. UNICEF.
Bibliografia recomanada

 • ARCAS, E.; BOLADERAS, L.; MACH, A. (2011). Una tarda amb les famílies a l’escola. Guix, núm. 372 (febrer): Creativitat i educació. Barcelona. Graó.
 • ELBOJ, C.; PUIGDELLÍVOL, I.; SOLER GALLART, M. et al. (2011). Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación. Barcelona. Graó.
 • GARCÍA, M. (2004). L'atenció a la diversitat de l’alumnat: un repte pedagògic quotidià. Guix, núm. 310 (desembre): Laboratori del moviment. Barcelona. Graó.
 • GALBANY, M.; PALLISER, R. M.; VALLDENEU, C. (2008). Un proyecto compartido para construir la escuela infantil. Aula de infantil, núm. 45 (setembre): Escuelas de nueva creación. Barcelona. Graó.
 • GRATACÓS, P. i UGIDOS, P. (2011). Diversitat cultural i exclusió escolar. Dinàmiques educatives, relacions interpersonals i actituds del professorat. Barcelona. Fundació Jaume Bofill.
 • MACARULLA, I. i SAIZ, M. (coord.) (2009): Bones pràctiques d'escola inclusiva. La inclusió d'alumnat amb discapacitat: un repte, una necessitat. Barcelona. Graó.Enllaços web