4. Indicadors relacionats amb el criteri número 3: tots els nens i nenes reben un tracte just i digne, exempt de qualsevol tipus de violència, abús o explotació


Tots els nens i nenes reben un tracte just i digne, exempt de qualsevol tipus de violència, abús o explotació independentment de la seva cultura, religió, origen, sexe, capacitats o circumstàncies familiars. S’implementen estratègies per al desenvolupament d’habilitats per a la vida, de comunicació i de resolució de conflictes.

A continuació es presenta un indicador que s’emmarca en aquest criteri. Incloem algun exemple i bones pràctiques.

Indicador. El centre educatiu promou la inclusió de tots els alumnes, dotant-se dels recursos i les estratègies adients perquè tots els alumnes se sentin integrats.

Per exemple, de vegades, organitzar l’aula en equips homogenis per nivells i, d’altres, en equips heterogenis per afavorir l’aprenentatge entre iguals. També tractant l’organització social de les aules perquè permetin la diversitat de l’alumnat.

També propiciant mecanismes de consulta als infants i adolescents, mitjans, espai i temps adreçats a la participació en la vida diària i especialment en la prevenció de conflictes. Es poden programar i aplicar activitats motivadores en les quals l’alumnat pot participar activament i expressar la seva opinió, desitjos, dubtes… per aconseguir una millor integració de l‘alumnat.

Inclusió educativa: segons la UNESCO, la inclusió és el procés d'identificar i respondre a la diversitat de les necessitats de tots els estudiants mitjançant una participació més elevada en l'aprenentatge, les cultures i les comunitats, i reduint l'exclusió en l'educació. Comporta canvis i modificacions en continguts, estructures i estratègies, amb una visió comuna que inclou a tots els infants. Es basa en el principi que cada infant té característiques, interessos, capacitats i necessitats d'aprenentatge diferents i han de ser els sistemes educatius els que tinguin en compte l'àmplia diversitat d'aquestes característiques i necessitats.

Per exemple: la presència d’alumnat amb discapacitat a les aules ordinàries.


Per aprofundir en un model organitzatiu global que pretén l’atenció a la diversitat i la inclusió de tot l’alumnat, et recomanem la lectura de l’article següent: