Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
cmd:eif:aedi:modul_3:apartat_3 [2014/10/09 09:50]
mgonza97 [3. Apostar per una nova relació intergeneracional]
cmd:eif:aedi:modul_3:apartat_3 [2015/03/26 14:20] (actual)
mgonza97 [3. Apostar per una nova relació intergeneracional]
Línia 136: Línia 136:
 \\ \\
 <box 85% round #​FFD09D|>​ <box 85% round #​FFD09D|>​
-Resol la següent **activitat d'​aprenentatge** a l'​[[http://​odissea.xtec.cat/​course/​view.php?​id=20622|entorn virtual de formació Odissea]].\\+Resol la següent **activitat d'​aprenentatge** a l'​[[http://​odissea.xtec.cat|entorn virtual de formació Odissea]].\\
 \\ \\
   * **M3_Activitat 6**. A continuació presentem un seguit de frases que es comenten («dits»).   * **M3_Activitat 6**. A continuació presentem un seguit de frases que es comenten («dits»).