Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
cmd:eif:aedi:modul_3:apartat_2 [2014/09/23 07:53]
mgonza97 [2.3. No hi ha recepta única per a la participació]
cmd:eif:aedi:modul_3:apartat_2 [2015/03/26 14:20] (actual)
mgonza97 [2.3. No hi ha recepta única per a la participació]
Línia 158: Línia 158:
 \\ \\
 <box 85% round #​FFD09D|>​ <box 85% round #​FFD09D|>​
-Resol les següents **activitats d'​aprenentatge** a l'​[[http://​odissea.xtec.cat/​course/​view.php?​id=20622|entorn virtual de formació Odissea]].\\+Resol les següents **activitats d'​aprenentatge** a l'​[[http://​odissea.xtec.cat|entorn virtual de formació Odissea]].\\
 \\ \\
   * **M3_Activitat 3**. Revisa el que has après sobre la importància de la participació dels infants i adolescents,​ els seus beneficis i les claus de com aconseguir-la.   * **M3_Activitat 3**. Revisa el que has après sobre la importància de la participació dels infants i adolescents,​ els seus beneficis i les claus de com aconseguir-la.