Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
cmd:eif:aedi:modul_3:apartat_1 [2014/10/09 09:49]
mgonza97 [1. El dret a l’educació]
cmd:eif:aedi:modul_3:apartat_1 [2015/03/26 14:19] (actual)
mgonza97
Línia 53: Línia 53:
 \\ \\
 <box 85% round #​FFD09D|>​ <box 85% round #​FFD09D|>​
-Resol la següent **activitat d'​aprenentatge** a l'​[[http://​odissea.xtec.cat/​course/​view.php?​id=20622|entorn virtual de formació Odissea]].\\+Resol la següent **activitat d'​aprenentatge** a l'​[[http://​odissea.xtec.cat|entorn virtual de formació Odissea]].\\
 \\ \\
   * **M3_Activitat 1**. Com bé saps, la Convenció és indivisible i els seus articles són interdependents. L’article 28 no s’ha de considerar mai de forma aïllada. Amb la Convenció a la mà, quins articles estan estretament relacionats amb l’article 28? Enumera’ls.   * **M3_Activitat 1**. Com bé saps, la Convenció és indivisible i els seus articles són interdependents. L’article 28 no s’ha de considerar mai de forma aïllada. Amb la Convenció a la mà, quins articles estan estretament relacionats amb l’article 28? Enumera’ls.
Línia 111: Línia 111:
 \\ \\
 <box 85% round #​FFD09D|>​ <box 85% round #​FFD09D|>​
-Resol la següent **activitat d'​aprenentatge** a l'​[[http://​odissea.xtec.cat/​course/​view.php?​id=20622|entorn virtual de formació Odissea]].\\+Resol la següent **activitat d'​aprenentatge** a l'​[[http://​odissea.xtec.cat|entorn virtual de formació Odissea]].\\
 \\ \\
   * **M3_Activitat 2**. Com bé saps, la Convenció és indivisible i els seus articles són interdependents. L’article 29 no s’ha de considerar mai de forma aïllada. Amb la Convenció a la mà, quins articles estan estretament relacionats amb l’article 29? Enumera’ls i fixa’t en quins coincideixen amb els articles vinculats amb el 28.   * **M3_Activitat 2**. Com bé saps, la Convenció és indivisible i els seus articles són interdependents. L’article 29 no s’ha de considerar mai de forma aïllada. Amb la Convenció a la mà, quins articles estan estretament relacionats amb l’article 29? Enumera’ls i fixa’t en quins coincideixen amb els articles vinculats amb el 28.