8. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible


El 25 de setembre de 2015, els líders mundials van adoptar un conjunt d’objectius globals, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat. A diferència dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM, 2000), els ODS concerneixen tots els països per igual, cosa que marca una agenda ambiciosa i universal per al desenvolupament sostenible.

Cada objectiu té unes metes específiques que cal assolir abans de 2030. Per aconseguir-les, tothom hi ha de posar de part seva: els governs, el sector privat, la societat civil i persones com vostè.
Els ODS posen l’èmfasi en què els esforços internacionals en educació s’han de centrar en aconseguir una educació i un aprenentatge de qualitat. Una bona educació pot treure les persones de la pobresa i reduir les desigualtats, promoure l’ocupació i el creixement econòmic, apoderar les dones, crear societats pacífiques i inclusives, promoure la salut i una bona nutrició i ajudar les comunitats a millorar la gestió de l’aigua i dels serveis de sanejament, així com les infraestructures, les energies netes i els recursos mediambientals, juntament amb altres elements necessaris per a un estil de vida sostenible.

És fonamental dur els ODS a l’aula perquè els estudiants els puguin conèixer i fer-ne una valoració pensant en el seu futur i el seu propi entorn.
D’aquesta manera contribuïm a acomplir-los, especialment el de la meta 4.7 de l’Objectiu 4: educació de qualitat, que estableix:
Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible, entre altres mitjans.

Les competències clau per a la sostenibilitat: Hi ha un ampli consens sobre el fet que els ciutadans necessiten unes quantes competències clau que els permetin participar constructivament i responsable en el món actual. Les competències descriuen els atributs específics que els individus necessiten per a l’acció i l’autonomia en diferents contextos i situacions complexes. Inclouen elements cognitius, afectius, volitius i motivacionals. Per tant, són una interacció entre el coneixement, les capacitats i les habilitats, els interessos i les disposicions afectives. Les competències no es poden ensenyar, sinó que l’alumnat mateix les ha de desenvolupar.
S’adquireixen durant l’acció, sobre la base de l’experiència i la reflexió (UNESCO, 2015).

La competència global

L’edició de 2018 de l’estudi PISA incorpora com a innovació el mesurament de la competència global, que defineix així:

«La competència global és la capacitat d’analitzar qüestions globals i interculturals, de valorar diferents perspectives des del respecte pels drets humans, per interrelacionar-se amb persones de cultures diferents, d’emprendre accions pel bé comú i el desenvolupament sostenible».

Els centres escolars tenen un paper essencial a l’hora d’ajudar el jovent a desenvolupar la competència global. Poden proporcionar oportunitats al jovent per examinar de manera crítica les evolucions a escala mundial que són significatives per al món en general i per a les seves vides. Poden ensenyar l’alumnat a fer servir informació digital i plataformes de mitjans socials de manera crítica, eficaç i responsable. Poden fomentar la sensibilitat intercultural i el respecte permetent alhora que l’alumnat participi en experiències que fomentin l’apreciació de diferents pobles, llengües i cultures. Els centres també se situen en una posició privilegiada per potenciar la capacitat del jovent per entendre el seu lloc en la comunitat i al món i millorar la seva capacitat d’emetre judicis i adoptar mesures (OCDE, 2018).

Moltes de les subcompetències globals s’entreteixeixen i estenen amb les que calen per exercir una ciutadania responsable; d’aquesta manera, l’educació global es convertiria en la nova educació cívica del segle XXI, perquè la ciutadania s’exerceix en una xarxa que va de l’àmbit local al global (Institut Nacional d’Avaluació Educativa, 2018).


Per ampliar informació et recomanem que consultis els enllaços següents: