Autoria

  • Montserrat Fons Esteve. EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
  • Juli Palou Sangrà. EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB

Última modificació

  • Mònica Badia Cantarero. Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics. Programa biblioteca escolar “puntedu". Octubre de 2016.

NOTA: Curs en revisió

No s'oferix durant el curs 17/18