BEAL - Biblioteca escolar i aprenentatge de la lectura

Autoria

  • Montserrat Fons Esteve. EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB
  • Juli Palou Sangrà. EU Facultat de Ciències de l'Educació - UAB

Última modificació

  • Mònica Badia Cantarero. Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics. Programa biblioteca escolar “puntedu". Octubre de 2016.

NOTA: Curs en revisió, juny 2017

 

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License DokuWiki
Entorn virtual de formació