BEPL - Biblioteca escolar i Pla de Lectura de Centre

Autoria

* Mònica Badia Cantarero. Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics. Programa biblioteca escolar “puntedu".

* Dolors Bundó i Mas. Mestra responsable biblioteca escolar Escola Cossetània (Vilanova i la Geltrú) / Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics. Programa biblioteca escolar "puntedu".

NOTA: Curs en revisió, juny 2017

 

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License DokuWiki
Entorn virtual de formació