BE3 - El Pla de Lectura de Centre (PLEC)

Autoria

* Mònica Badia Cantarero. Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics. Programa biblioteca escolar “puntedu".

* Dolors Bundó i Mas. Mestra responsable biblioteca escolar Escola Cossetània (Vilanova i la Geltrú) / Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics. Programa biblioteca escolar "puntedu".

Actualitzat setembre 2016

 

Materials i recursos per a la formació
Creative Commons License DokuWiki
Entorn virtual de formació