El programari de gestió de la biblioteca escolar: l'ePèrgam

L’ePèrgam és l’aplicació de gestió de les biblioteques que el Departament d'Educació posa a l'abast de tots els centres educatius de Catalunya que ho sol·licitin i compleixin els requisits demanats.

La web de l'ePèrgam té tres entorns:

 1. L’entorn de consulta: permet als usuaris accedir al catàleg del fons de la biblioteca
 2. L’entorn de biblioteca: és l’entorn de treball bàsic del responsable de la biblioteca escolar, des d'on gestiona la catalogació, el préstec… Consta de cinc mòduls: Catalogació, Consultes, Préstec, Llistes i Utilitats.
 3. L’entorn de formació: permet accedir a les biblioteques de pràctiques durant el període que es realitza la formació. Les tasques proposades a les aules virtuals de l'odissea es fan en aquestes biblioteques.

Abans d’iniciar la lectura dels materials d’aquest mòdul recomanem la lectura del document Cadena documental.

L'anàlisi documental i la catalogació (I)

El mòdul de Catalogació de l'entorn de Biblioteca de l'aplicació ePèrgam permet registrar tots els recursos. En aquest mòdul es presentaran aquelles dades bibliogràfiques i físiques que donen informació sobre el document.

Objectius

 • Conèixer l'estructura de l'entorn de catalogació: menú, desplaçament i camps.
 • Aprendre a generar i a modificar un registre. .
 • Usar el camp ISBN i accedir a les dades d'altres catàlegs per incorporar-les al catàleg propi.
 • Identificar i saber gestionar els camps bibliogràfics controlats per llistes d'autoritats: format, editorial, país i llengua.
 • Conèixer les particularitats del camp autor (redacció i gestió de l'autoria).
 • Identificar i saber completar camps bibliogràfics de text lliure: col·lecció, lloc d'edició i data.
 • Aprendre a incorporar una URL i imatges a la fitxa de catalogació.
 • Conèixer les dades físiques del document i les característiques de la seva catalogació

Continguts

 • El mòdul de catalogació de l'epèrgam: desplaçament intern i identificació de les dades bibliogràfiques i les dades físiques
 • El registre i la catalogació assistida usant l'ISBN. Accés a altres catàlegs per recuperar dades de registres. Correcció d'alguns camps en registres recuperats.
 • Gestió de camps bibliogràfics controlats per llistes d'autoritats: format, autor, editorial, país i llengua.
 • Gestió de camps bibliogràfics de text lliure: el títol, la col·lecció, el lloc d'edició i la data.
 • Incorporació una URL i una imatge.
 • Dades físiques: mida, volums, pàgines, procedència, característiques i camp lliure.

Temes

 • Tema 2: El procés de catalogació. El Registre i l'ISBN.
 • Tema 3: Els camps gestionats per llistes d'autoritat.
 • Tema 4: Els camps de text lliure i les dades físiques.