Organització i gestió de la biblioteca escolar

La biblioteca escolar actual ha de proporcionar als usuaris un entorn funcional que afavoreixi la seva funció educativa. Les BE haurien de complir unes condicions:

 • Ser espais socials
 • Ser estèticament atractives per als usuaris
 • Permetre un ús multifuncional
 • Fomentar la recerca i la construcció del coneixement

La BE és fruit d’un projecte de centre. Com a tal, és necessària la implicació del professorat i requereix el suport de la comunitat educativa. La figura del coordinador de biblioteca és clau.

Presentació

Aquest mòdul tracta de l'organització i gestió de la biblioteca escolar, partint del concepte de BE com a centre de recursos per a l’aprenentatge i l’ensenyament (CRAE).

Objectius

 • Definir com han de ser l'espai físic i l'espai virtual d'una biblioteca escolar.
 • Donar orientacions per organitzar i gestionar el fons.
 • Conèixer les funcions del coordinador de biblioteca, de la comissió i de l’equip de suport.

Continguts

 • Organització de l'espai físic de la biblioteca: instal·lacions i equipament.
 • L'espai virtual de la biblioteca.
 • Política de desenvolupament de la col·lecció.
 • Contingut i gestió de la col·lecció.
 • Recursos humans: coordinador, comissió de biblioteca i equip de suport.

Temes