Preguntes més freqüents

Com crear noves pàgines i eliminar-ne d'existents

Trobareu informació a la web de Dokuwiki: Wiki pagesVoleu ocultar una part del text que heu escrit

A la Dokuwiki podeu usar codi HTML, per a ocultar TEXT podeu usar

 <html> <!-- TEXT --> </html> Voleu embedir un document usant un IFRAME per tal de millorar-ne la visibilitat?

A la Dokuwiki es poden embedir de la següent manera, millor amb un exemple, no?
Es pot fer que una imatge sigui sensible per linkar una web?

Sí, cal seguir les instruccions següents:

[[ruta htpp|{{ruta imatge}}]]

Per exemple, el codi:

[[http://optimot.gencat.cat|{{:autoria:logo_optimot.jpg?250}}]] genera la imatge inferior que és sensible (linkable)


Inici


Puc afegir imatges o altres arxius?

Podeu pujar imatges i altres arxius multimèdia (doc, dot, rtf, odt, xls, ods, ppt, pps, odp, mdb, odf, txt, swf, mp3, pdf …).

Ho podeu fer amb la icona següent:

Atenció: Cal parar compte amb els noms dels arxius que pugeu a la wiki, i convé que respectin unes normes, com són evitar majúscules, espais en blanc, no emprar accents ni apòstrofs, no han de contenir guionets, no ç, …

 • l'arxiu Hola.gif convé que sigui hola.gif (ús equivocat de majúscula)
 • l'arxiu hola com va.mp3 convé que sigui hola_com_va.mp3 (ús equivocat d'espais)
 • l'arxiu porró.jpg convé que sigui porro.jpg (ús equivocat d'accents)
 • l'arxiu porta-retalls.jpg convé que sigui porta_retalls.jpg (ús equivocat del guionet)
 • l'arxiu barça.png convé que sigui barca.png (ús equivocat de la ç)

I puc afegir un conjunt d'arxius tot de cop?

Sí. Es pot fer una pujada de múltiples arxius per dos camins:

1. Amb el botó 'multiupload'

que obrirà un quadre de selecció múltiple dels arxius que vulguem pujar:

Per triar els arxius hem de clicar sobre el botó Explora. Si volem que sobreescrigui els arxius que ja existeixin amb el mateix nom, caldrà que marquem Sobreescriu el fitxer actual. Després d'això ja podem clicar a Penja per fer pujar els arxius. Per al nom de cadascun dels arxius cal tenir present el format de nom que s'ha explicat més amunt.


2. Una altra via és seleccionar un arxiu comprimit (.zip) que contingui arxius amb extensions vàlides per a la wiki i marcar Descomprimeix l'arxiu després de pujar-lo

Aquesta opció permet també que l'arxiu .zip contingui una subestructura de subcarpetes que serà conservada en el moment de la descompressió.


Inici


Es pot tenir una pàgina a la wiki mantinguda en un únic lloc i que sigui cridada de diversos llocs?

En efecte i tant que es pot! Un exemple ben clar és l'avís legal que s'inclou als cursos. La crida a aquestes pàgines es fa escrivint:

cal escriure la sintaxi {{page>: ruta i paràmetres}}

per exemple

 {{page>:ruta:nom_pàgina&noeditbtn&purge=true}}
  on cal personalitzar la ruta i nom_pàgina
  els paràmetres
  
  **&noeditbtn** i **&purge=true** convé mantenir-los
  


IniciFitxers de so

El format adequat de fitxers de so en el wiki és el mp3. Si tinguéssiu fitxers de so en altres formats, wav,ogg, etc., seria convenient que els passéssiu a format mp3 utilitzant el programa Audacity.


Inici


L'Audacity

L'Audacity és un editor de sons molt complet, fàcil d'utilitzar a l'aula, amb el qual podeu enregistrar, produir i modificar sons. És un programa de lliure distribució que es pot trobar a Internet fàcilment traduït al català. Audacity

audacity.jpg

 • Per guardar un arxiu en format mp3, cal que aneu al menú Fitxer | Exporta com a Mp3.

dv33m1p3-14.jpg

 • Anomeneu l’arxiu i cerqueu la carpeta per a desar-lo.
 • Un cop l’accepteu, apareix una finestra per afegir informació complementària a l’arxiu. Aquesta informació (etiquetes) no és imprescindible per poder desar l’arxiu. Les etiquetes serveixen per emmagatzemar informació del so que heu enregistrat: títol, autor, gènere, etc. Si voleu que el so passi a formar part de la vostra fonoteca, és important no obviar aquestes informacions, ja que molts programes classificadors de sons i alguns aparells reproductors es basen en aquestes paràmetres per funcionar correctament.

dv33m1p3-15.jpg

 • Cliqueu D’acord per desar l’arxiu.


IniciInici


Hi ha algun tipus de corrector ortogràfic al Wiki?

Podeu accedir a la web dels complements del Firefox o del Chrome i cercar diccionaris en català i afegir els diccionaris que us convingui. Després només cal que seleccioneu la llengua adequada:

Diccionari

També podeu fer la mateixa opció si navegueu amb el Chrome.


Inici


Numeració i subnumeració

Si voleu subnumerar enunciats heu d'escriure el guió (-) a quatre espais del marge. El resultat serà una subnumeració amb xifres romanes. Atenció: no feu canvis de línia ni inseriu imatges entremig, sinó perdreu la numeració correlativa. Per exemple, aquesta sintaxi:

 - Prova d'apartat 1
  - Sublínia 1 d'apartat 1{{1.png|}}
  - Sublínia 2 d'apartat 1
  - Sublínia 3 d'apartat 1
 - Prova d'apartat 2
  - Sublínia 1 d'apartat 2

  - Sublínia 2 d'apartat 2
 - Prova d'apartat 3

Es converteix en:

 1. Prova d'apartat 1
  1. Sublínia 1 d'apartat 1
  2. Sublínia 2 d'apartat 1
  3. Sublínia 3 d'apartat 1
 2. Prova d'apartat 2
  1. Sublínia 1 d'apartat 2
  2. Sublínia 2 d'apartat 2
 3. Prova d'apartat 3


Inici


Com localitzar enllaços trencats?

Per tal de detectar els possibles enllaços trencats (a imatges, webs,…) convé parar atenció a quin navegador usem. L'Internet Explorer localitza les imatges trencades amb (creu vermella) També podeu utilitzar alguna de les extensions o complements del navegador Firefox http://addons.mozilla.org/ca/firefox/addon/532

En aquesta taula us hi hem deixat una imatge trencada.
el vostre navegador la detecta?

Exemple d’una caixa amb una imatge trencada

imatge trencada

peu de la imatge trencada

Vegeu amb una imatge com els diferents navegadors detecten una imatge trencada:

imatge trencada


Inici


Com reemplaçar massivament paraules o expressions en una mateixa pàgina?

Amb l'eina FoxReplace, que és un complement de Firefox.


1.- Cliqueu a Complements del menú Eines del Firefox


2.- Escriviu "foxreplace" a la finestra de cerca


3.- Un cop instal.lat us apareixerà l'opció Reemplaça al menú Edita

Useu-lo per corregir mots o expressions a tota una pàgina.


Inici


Com crear àncores en una pàgina i com cridar-les

El Termcat definex 'àncora' com a:

Etiqueta que defineix la vinculació d'una pàgina web amb una altra pàgina o d'una part d'una pàgina web amb altres parts de la mateixa pàgina.


1. Com crear una àncora

Podem crear una àncora afegint el següent codi html a l'indret on vulguem dirigir la crida posterior (observeu que va entre els 'tags' que indiquen que es tracta de codi html>:

<html><a name='identificador'></a> </html>

On identificador es una paraula que identifica l'àncora de manera unívoca dins d'un mateix document.

Per altra banda, el mateix sistema de wiki que hi ha instal·lat associa els encapçalaments de cada apartat d'una pàgina amb un identificador, i per tant, no cal escriure el codi anterior si estem fent una àncora a un apartat definit per una capçalera.
2. Com cridar una pàgina que se situï a l'àncora en obrir-se

[[cursos:dXXX:modul_2:practica_2#identificador|Text de l'enllaç]]

Com es veu a l'exemple, cal afegir a l'adreça habitual un coixinet (#) seguit de l'identificador corresponent a l'àncora de destí.


Nota: Si ho preferiu, el dokuwiki crea també automàticament una àncora per a cada titol dins d'un document (aquest mètode no serveix per anar a un indret de la pàgina on no hi hagi un títol). Aleshores, només cal fer una crida del tipus:

[[cursos:dXXX:modul_2:practica_2#com_crear_ancores_en_una_pagina_i_com_cridar-les|Text de l'enllaç]]


Inici


Com utilitzar reductors d'URLs en cas de problemes al enllaçar a pàgines externes

L'accés a algunes pàgines web a través d'aquesta wiki està protegit i al enllaçar-les apareix un error en pantalla com aquest:

Aquest error és degut a què aquestes pàgines tenen possibilitats elevades de portar problemes d'algun tipus o simplement es refusen per raons d'ubicació o dels continguts que hi hagi al seu servidor. Per aquesta raó, no es poden utilitzar aquests enllaços directament.
Per tant, abans de posar-hi solució, es necessari comprovar que les pàgines que enllacem siguin adequades en quant als continguts i que no apeteixin virus, evitant així futurs problemes.
Un cop feta aquesta comprovació i per solucionar el problema s'ha d'utilitzar algun dels serveis de reducció d'URLs, i enllaçar la pàgina amb l'adreça URL creada pel servei escollit.
Aquests són alguns dels reductors de URL més utilitzats i amb els que es podria solucionar el problema.

Exemple d'ús

Durant la redacció d'una pràctica, al enllaçar la pàgina cap a una web sobre religió Mesoamericana, apareixia el problema.

A continuació, el pas a pas per poder enllaçar la pàgina desitjada:

L'adreça seleccionada a la imatge següent és la que fa aparèixer l'error i per tant la que s'ha de canviar.

Així, s'ha de generar una URL alternativa per a evitar que el programa deshabiliti l'enllaç i aparegui l'error. Per fer-ho, s'accedeix a algun servei de reducció de URL dels comentats anteriorment, en aquest cas s'ha utilitzat Bit.ly.

El funcionament és simple, s'enganxa l'enllaç corrupte i es clicka a Shorten.


Aquesta acció genera un altre enllaç, més curt, que és amb el que enllaçarem a la pàgina a través d'aquesta wiki.

Així, amb seguint aquestes indicacions es pot enllaçar cap a qualsevol pàgina que generi aquests problemes d'accés, oferint una solució completa al problema.


Inici

Eines de suport per escriure en format Wiki

En aquest apartat s'enllaçaran algunes eines que faciliten la creació dels continguts en format wiki, intentant oferir aquelles que els diferents autors o editors dels cursos han utilitzat i han trobat útils.

Tot i així, cal remarcar que són eines complementaries que ajuden a passar dels formats antics (amb HTML) al nou (DokuWiki) però que no són imprescindibles sinó una petita ajuda.

Firebug

Firebug és una extensió de Firefox que permet treballar amb el codi font de qualsevol pàgina que visitis, oferint una eina molt flexible i potent per a desenvolupadors web.

Tot i així, es pot utilitzar algunes de les funcions menys complexes per a facilitar la feina a l'editor o a la persona encarregada d'esriure un curs a aquesta Wiki. Per exemple per trobar el nom d'algun arxiu de la web o d'algun enllaç de forma més ràpida, sense haver de fer molts clics, i sense perdre de vista la pàgina sobre la qual es treballa.

També pot ser útil a l'hora de seleccionar algun element HTML com una taula, sense haver de cercar-la amb tot el codi de la pàgina.


A continuació una captura de pantalla per poder veure quin funcionament té:

1112.jpg


Inici

Editor d'HTML en línia

Trobareu un editor d'HTML en línia a l'adreça http://www.online-html-editor.org/


Inici

Convertidor de formats: d'HTML a Dokuwiki

Per facilitar el canvi de format dels cursos escrits amb HTML cap a format Dokuwiki existeix un programa que ajuda a fer-ho.

Clicant al primer enllaç es pot descarregar i al segon enllaç es s'accedeix a la documentació oficial sobre aquest aplicatiu.Les funcionalitats que ens ofereix són molt bàsiques: permet a passar paràgrafs on apareixen cursives, negretes i/o subratllats cap a la sintaxi de Dokuwiki o "traduir" taules HTML cap al nou format, però poden ser útils.

Tot i així, és un programa limitat i no fa meravelles: no treballa bé amb les imatges, ni sempre canvia tot format correctament i per tant, no ens fa tot el treball.

S'ha pensat que tot i aquestes limitacions potser una bona eina de suport, i per tant, s'ha cregut oportú compartir-lo, ja que ofereix una ajuda complementaria, millorant la velocitat a l'hora de passar paràgrafs llargs o d'accions simples amb taules.

Aquesta és una captura de pantalla del programa:

2010-03-08_155141.jpg

Com es pot observar, s'escriu el codi HTML a la primera finestra i surt a la segona traduït en format DokuWiki.

IniciTaules: com controlar l'amplada de les columnes

Us mostrem un exemple de taula amb espais (en HTML) per controlar l'amplada de les columnes:

                                                            2a columna                 3a columna          

Inici