Nova versió de la Dokuwiki

Juny 2014

Les novetats descrites a continuació estan referides a la versió 2014-05-05 "Ponder Stibbons" i a les millores diverses que s'hi han afegit.

Nova plantilla a wikiform

Nova disposició dels elements

A part del canvi estètic, amb la nova plantilla hi ha un canvi en la disposició d'alguns elements. Aquesta nova disposició millora la usabilitat i afecta, sobretot, al menú superior, a les eines laterals i a la incorporació d'un cercador.

Les opcions bàsiques de la wiki (Actualització del perfil, Sortida o accés a Administració) es troben ara a la part superior dreta. Això fa que estiguin a mà en entrar, sense necessitat de recórrer tota la pàgina per accedir-hi.

Igualment hi ha el cercador i les opcions de Canvis recents (mostra tots els canvis fets en els continguts en tot el nivell inferior en què ens trobem) i Media Manager

A la banda dreta hi ha un menú amb icones que inclou accés a les tasques bàsiques en l'edició dels continguts. Aquest menú té la particularitat que queda fixat i és sempre visible, encara que ens desplacem al llarg de la pàgina.

De dalt a baix, el menú conté les següents icones:

 • Edita / mostra pàgina
 • Revisions anteriors
 • Què hi enllaça
 • Torna a dalt
 • Exporta

Noves icones menú edició

A la barra d'icones del menú d'edició s'hi incorporen noves icones, per aquest ordre:

 • Inserir taula
 • Icona desplegable per al plugin wrap
 • Quatre icones estàndard del plugin note (note, tip, important, warning)

Pujada de fitxers

La nova versió incorpora unnou procediment de pujada de fitxers que permet triar diversos fitxers i fer-ne la pujada múltiple sense necessitat d'afegits externs com en versions anteriors.

Nou editor de taules

S'incorpora un nou editor de taules que en facilita molt la creació i edició.

Les taules es mostren amb una pestanya a la part inferior que permet accedir a l'edició.

En el menú d'icones d'edició, n'apareix una de nova que permet crear una taula.

Si cliquem amb el botó dret del ratolí sobre la taula en mode edició, es desplega un menú amb opcions de creació / supressió de files i columnes, alineació, etc.

Cal dir que les taules es poden editar també de la mateixa manera com s'havia fet fins ara, amb la sintaxi de la dokuwiki.

Etiquetes

Només a la pàgina índex principal de cada curs o material, hi ha l'opció d'assignar etiquetes o 'tags'. Les etiquetes estan predefinides en funció de tres apartats que segueixen la classificació bàsica del cercador Merlí

 • Destinatari
 • Temàtica
 • Matèries

A partir d'aquesta assignació es podrà millorar la classificació i la cerca en els materials.

Notes personalitzables

Prèvia sol·lictud, es pot definir nous tipus de 'note', a part dels tipus habituals. Es podrà definir, a partir d'un nom, un color i una icona una nou 'note'

Els menús es poden generar ara de dues maneres diferents:

 • De manera automàtica, com fins ara. A partir de les pàgines definides, en funció d'una estructura més o menys estàndard (mòduls, pràctiques, etc.) es genera un menú amb unes opcions i un ordre determinat fix.
 • Definició del menú personalitzable. Si es vol fer servir aquest mètode, dins d'una pàgina anomenada ini que ha de trobar-se necessàriament a "l'arrel" del curs (és a dir, al mateix nivell que hi hagi el fitxer 'index' principal) definim aspectes globals relacionats amb els menús: codi, títol, els elements que esmostren, etc. Igualment, s'estableix el elements del menú i la seqüència d'ordre en què apareixeran les diferents opcions.
arrel testmenu
codi TEST
titol Test menú personalitzat
mostratitol 1
mostrasubtitol 1
mostramenu 1
menu index <
menu projecte Projecte
menu guia Guia
menu ppartida Punt de partida
menu seccio* Secció
menu practica* Pràctica
menu avis Avís
menu annex Annex final


Exemple de contingut del fitxer ini

Definicions generals

A continuació es detallen les diferents opcions de caràcter general i els valors a entrar-hi.

Element Valor Exemple Comentaris
arrel normalment l'espai o 'carpeta' inicial del curs dsll
codi codi del curs o material dsll com es pot veure, molt sovint hi ha una coincidència entre el codi i la carpeta arrel
titol títol general del curs o material Llengua a secundària aquesta opció deixa com a obsolet el títol que es definia anteriorment mitjançant codi html ocult a la pàgina index principal
mostratitol 1= es mostra el títol; qualsevol altre valor, no 1 Si el valor és 1, es mostra el títol definit encara que <!–nomenu–> encapçali la pàgina índex principal
mostrasubtitol 1= es mostra el subtítol; qualsevol altre valor, no 1 Si el valor és 1, es mostra el subtítol definit encara que <!–nomenu–> encapçali la pàgina índex principal
mostramenu 1= es mostra el menú; qualsevol altre valor, no 1 Encara que el valor sigui 1 NO es mostrarà el menú si <!–nomenu–> encapçali la pàgina índex principal.


Explicació del elements generals a definir al fitxer ini

Definició del menú

A la taula següent s'hi pot veure una explicació dels elements a entrar per definir un menú. La paraula menu (sense accent) de la primera columna indicarà que és informació pertinent per a la creació del menú.

La segona columna conté el destí de l'opció del menú. Es tracta de posar-hi el nom del fitxer al qual volem que condueixi l'opció del menú. Per exemple, la paraula 'guia' s'ha de correspondre amb un fitxer anomenat 'guia' que ha de ser present en el curs o material.

En cas que tinguem noms de fitxer 'seriats', del tipus, per exemple, 'practica_1', 'practica_2', 'practica_3', etc. , no caldrà que els definim un per un sinó que podem indicar-ho afegint un asterisc a la definició del destí: 'practica*'

La tercera columna conté les opcions de menú que es mostraran. Per exemple 'Pràctica'. Igual que abans, si es tracta de fitxers 'seriats' s'afegirà automàticament el número d'ordre i el resultat ser per exemple: 'Pràctica 1', 'Pràctica 2', …

L'ordre amb què anem definint les diferents opcions del menú serà també el que se seguirà en la seva creació.

Indicatiu de menú Destí Opció de menú
menu index <
menu projecte Projecte
menu guia Guia
menu ppartida Punt de partida
menu seccio* Secció
menu practica* Pràctica
menu avis Avís
menu annex Annex final


Exemple del elements del menú a definir al fitxer ini

Plugin wrap

Aquest plugin aporta noves funcionalitats i també en d'altres que ja existien.

Entre les noves:

 • possibilitat d'establir columnes
 • ressaltats diversos de text
 • alineació del texte (esquerra, dreta, centre)
 • creació de box i note (similars als plugins del mateix nom)
 • text ocult

Gestió dels 'media': media manager

A part de la manera habitual de pujar imatges o àudios, ara hi ha també l'opció de fer-ho des del Media manager. Des d'aquí podem també veure l'organització dels fitxers de media.

Hi podem veure tres zones o apartats.

 1. A la part esquerra, hi ha un selector en forma d'arbre que ens permet moure'ns entre el diferents espais
 2. A la part central, hi ha tres pestanyes que actuen sobre els fitxers de l'espai que tinguem seleccionat a l'esquerra:
  • Selecció de fitxers. Permet veure els media continguts a l'espai actual
  • Puja. Permet seleccionar (admet selecció múltiple) i pujar fitxers
  • Busca. Podem cercar un media dins de l'espai en què ens trobem
 3. A la part dreta, en cas que haguem seleccionat algun media des del pestanya Selecció de fitxers, hi veurem i podrem modificar tota la informació sobre aquest fitxer, mitjançant dues pestanyes:
  • Mostra. Presenta tota la informació sobre el fitxer. Igualment podem esborrar-lo o puja una nova versió.
  • Edita. Només apareix en cas que es tracti d'un fitxer jpg; permet l'entrada d'informació (títol, peu de foto) que quedarà associada al fitxer
  • Històric. Podem veure l'històric d¡aquest fitxer demanera similar a com ho fem amb les pàgines.

Més informació (en anglès)

Noves icones de document

En aquesta versió de dokuwiki s'ha renovat les icones dels enllaços als diferents tipus de document.