Nova Versió De La Dokuwiki

Les novetats descrites a continuació estan referides a la versió 2009-12-25c “Lemming”

Novetats a les icones d'Eines de l'editor

Encapçalaments

Avís previ: Cal utilitzar aquestes eines o bé, seleccionant primer la paraula, expressió o frase que es vol convertir en encapçalament sense haver triat cap format previ (ni negreta, ni cursiva, ni subratllat,…), o bé, clicant primer la icona i canviant la paraula "Encapçalament" pel l'expresssió que procedeixi.

Eina:Encapçalament del mateix nivell

Quan esteu escrivint un text i heu fet servir un encapçalment, del nivell que sigui, en prémer aquesta icona, edita el títol següent al mateix nivell que el darrer que heu fet servir (hi posa el mateix nombre de signes = davant i darrera.

Eina: Encapçalament més baix

En prémer aquesta icona, podeu editar un títol a un nivell inferior al darrer que heu fet servir segons la situació que esteu en el text (hi posa davant i darrera un signe = menys).

Eina: Encapçalament més alt

En prémer aquesta icona, editareu un títol a un nivell superior al darrer que heu fet servir (hi posa davant i darrera un signe = més).

Selecciona l'Encapçalament

Prement aquesta icona accedim a un submenú amb els 5 nivells d'encapçalament que teniu disponibles.

Veieu una mostra:

Encapçalament nivell 1

Encapçalament nivell 2

Encapçalament nivell 3

Encapçalament nivell 4

Encapçalament nivell 5

Enllaços

Eina: Enllaç intern

Aquesta icona facilita l'edició d'enllaços per a la navegació interna del document. Des d'una aparaula o expresssió inserida en el text podeu anar a una altra pàgina.

En clicar s'activa una nova finestra des d'on podeu triar les possibles pàgines a enllaçar, oferint els nivells existents en un "Resum d'edició"

La paraula o expressió que voleu que aparegui en el text associada en aquest enllaç l'heu d'escriure entre el signe | i el tancament de claudàtors ]]. Per exemple, si volguéssim anar a autoria:00_introduccio a la finestra "Resum d'edició" triaríem, primer "autoria" i després clicaríem "00_introduccio". L'expressió seria la següent:

[[autoria:00_introduccio|exemple]]

però es veuria així: exemple

Eina: Enllaç extern

Té el mateix funcionament que en la versió anterior. En clicar hem d'escriure l'adreça URL que volem enllaçar. La sintaxi és:

[[http://example.com|Enllaç extern]]

Per exemple, l'enllaç a la XTEC

—-

Signatura

Eina: Insereix signatura

Serveix per deixar constància de l'autoria, la data i hora d'edició, si convé.

Miquel Selga 2010/01/28 13:00