Sintaxi del DokuWiki


DokuWiki es basa en un llenguatge de formatatge molt senzill, amb la intenció que els fitxers siguin tan clars i accessibles com sigui possible. Aquesta pàgina conté tota la sintaxi que es pot utilitzar en editar els espais del wiki. Simplement, podeu fer una ullada a la font d'aquesta pàgina prement Editar aquesta pàgina a la part superior o inferior. La manera més fàcil, simple i accessible de donar format al text és utilitzant els diferents botons de la part superior de la caixa d'edició..

Formatatge bàsic del text

En el DokuWiki podeu formatar el text en:

negreta

Heu d'escriure **negreta**

cursiva

Heu d'escriure //cursiva//

subratllat

Heu d'escriure __subratllat__

textos de codi.

Heu d'escriure ''codi''

Per descomptat, podeu combinar-les totes.

Heu d'escriure **//''__combinat__''//**

També podeu utilitzar el subíndex i el superíndex

Heu d'escriure <sub>subíndex</sub> o <sup>superíndex</sup>

i marcar com a esborrat.

Heu d'escriure <del>esborrat</del>

Els Paràgrafs es creen a partir de les línies en blanc. Si voleu forçar una nova línia sense un nou paràgraf, podeu usar dues barres inverses seguides d'un espai en blanc, o el final de la línia.

Aquest és un text amb alguns trencaments de línia.
Fixeu-vos que les dues barres invertides només es reconeixen al final de línia
o seguides
per un espai en blanc, \\això és el que passa sense l'espai.

Aquest és un text amb alguns trencaments de línia\\ Fixeu-vos que 
les dues barres invertides només es reconeixen al final de línia\\
o seguides\\ per un espai en blanc, \\això és el que passa sense 
l'espai.

Només hauríeu d'utilitzar-les en cas realment necessari.

Enllaços

DokuWiki ofereix diverses maneres de crear enllaços (Enllaços).

Externs

Els enllaços externs són reconeguts automàticament:
http://www.google.com o simplement www.google.com.
Podeu posar el nom de l'enllaç
aquest enllaç apunta al cercador Google.
També reconeix adreces de correu com aquesta: telemat@xtec.cat.

Els enllaços externs són reconeguts automàticament:

http://www.google.com o simplement www.google.com.
 

Podeu posar el nom de l'enllaç

[[http://www.google.com|aquest enllaç apunta al cercador Google]].
 

També reconeix adreces de correu com aquesta:

<telemat@xtec.cat>.

Interns

Els enllaços interns es creen utilitzant claudàtors. Podeu aconseguir crear enllaços interns així wiki:nom de la pàgina, o bé utilitzant un Títol de la secció adicional. El noms de les pàgines Wiki automàticament s'escriuen en minúscules, i no són permesos els caràcters especials.

Els enllaços interns es creen utilitzant claudàtors: 
[[doku>wiki:nom de la pàgina]]
[[doku>wiki:nom de la pàgina|Títol de la secció]] 

Podeu utilitzar senzillament el nom de la pàgina tot escrivint:

[[wiki:nom de la pàgina]].

Per saber més detalls sobre els namespaces podeu visitar wiki:namespaces.

També és possible enllaçar a una secció específica del document. Només cal afegir el nom de la secció darrera el caràcter coixinet #, aquesta secció, de manera que quedi així:

[[syntax#intern|aquesta secció]].

Els enllaços a pàgines existents es mostrem de diferent manera que els de les pàgines no existents.

Quan la capçalera d'una secció canvia, l'adreça també canvia. Així que no utilitzeu gaire els enllaços de secció dintre d'un document.

Interwiki

DokuWiki permet enllaços entre Wikis Interwiki. Aquests són enllaços directes a d'altres Wikis. Per exemple aquest és un enllaç a la pàgina sobre Wikis de la Viquipèdia: Wiki.

El format dels enllaços entre Wikis [[doku>wiki:interwiki|Interwiki]] 
L'enllaç a l'article sobre Wikis a la Viquipèdia: [[wpca>Wiki]].

Enllaços a imatges

També podeu crear un enllaç a una imatge ja sigui d'una pàgina interna o externa combinant la sintaxi pels enllaços i imatges:

[[http://www.php.net|{{dokuwiki-128.png}}]]

A l'apartat de la sintaxi de les imatges trobareu informació per re-dimensionar, tant les imatges internes com les externes; i a l'apartat dels enllaços podreu obtenir informació de com incloure URLs i enllaços entre wikis.

Notes a peu de pàgina

Podeu afegir notes a peu de pàgina 1) utilitzant un doble parèntesis

((Això és una nota a peu de pàgina)) on s'utilitza el doble parèntesi.

Seccions

Podeu utilitzar fins a cinc nivells diferents de capçaleres per estructurar el contingut. Si teniu més de tres nivells de capçalera, automàticament es genera una taula de continguts. Aquesta es pot desactivar si s'inclou la línia ~~NOTOC~~ al document.

Capçalera de nivell 3

Capçalera de nivell 4

Capçalera de nivell 5
==== Capçalera de nivell 3 ====
=== Capçalera de nivell 4 ===
== Capçalera de nivell 5 ==

Utilitzant quatre o més guionets, podreu crear una línia horitzontal:


Imatges i altres arxius

Podeu incloure imatges internes i externes wiki:images utilitzant claus ({{}}). Opcionalment podeu especificar la mida de cadascuna de les imatges.

Mida real:

Re-dimensiona a una amplada determinada:

Re-dimensiona a una amplada i una alçada determinada:

Re-dimensiona una imatge externa:

Mida real:
{{dokuwiki-128.png}}
Re-dimensiona a una amplada determinada:
{{dokuwiki-128.png?50}}
Re-dimensiona a una amplada i una alçada determinada:
{{dokuwiki-128.png?200x50}}
Re-dimensiona una imatge externa:
{{http://de3.php.net/images/php.gif?200x50}}

Utilitzant espais en blanc a la dreta i/o a l'esquerra obtindreu l'alineament de la imatge.
{{ dokuwiki-128.png?50}}
{{dokuwiki-128.png?50 }}

{{ dokuwiki-128.png?50 }}

També podeu afegir informació sobre la imatge que, en molts navegadors, apareixerà com a una etiqueta en passar el ratolí per damunt.

Aquesta és la imatge

{{ dokuwiki-128.png |Aquesta és la imatge}}

Si especifiqueu un arxiu, ja sigui extern o intern, que no és una imatge (gif, jpg, jpeg, png), llavors apareixerà com a un enllaç.

Per enllaçar una imatge a una altra pàgina, podeu consultar la secció Enllaços a imatges.

Vídeos i altres objectes

Vídeos del http://ww.youtube.com/

Per inserir vídeos que estan en un servidor de vídeos, http://www.youtube.com/ per exemple, només cal copiar el codi d'inserció embed que proporciona la mateixa web, entre les etiquetes

<html> </html> 

<html>

<object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oeOrXmOJGfQ&hl=es&fs=1"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/oeOrXmOJGfQ&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" 
allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed>
</object>

</html>

Clips de la web http://www.edu3.cat/

Per inserir un clip de la web http://www.edu3.cat/ ens trobem amb el problema de la utilització d'un reproductor de vídeo específic: el Real Player. Si el sistema operatiu utilitzat és el Microsoft Windows no hi ha cap problema, però amb altres sistemes operatius cal instal·lar el connector adequat.

Els connectors ajuden al vostre navegador a desenvolupar funcions específiques com per exemple visualitzar formats gràfics especials o mostrar contingut multimèdia. Els connectors són força diferents de les extensions, les quals modifiquen o s'afegeixen a les funcionalitats existents.

El connector pel RealPlayer permet el flux o corrent de dades, tècnica associada directament a la reproducció de la informació audiovisual en temps real (en anglès streaming system), i que es fa servir per alleugerir el temps de transferència d'un arxiu multimèdia des d'una xarxa informàtica, com ara Internet, permetent escoltar i veure els arxius mentre es fa la transferència, no essent necessària la finalització d'aquest procés.

http://video.xtec.cat:8080/ramgen/edu3tv/video/tvc/qkicom/001_904512.rm

Vídeos en format MP4

S'ha instal·lat un nou pluggin (flashplayer) a la wiki que permet mostrar els quadres de control per a visualitzar vídeos en format MP4.

La sintaxi que cal usar és:

<flashplayer width=700 height=525>  file{{:cursos:... ruta arxiu .... arxiu.mp4|}} </flashplayer> 

Altres objectes: flash

Les pel·lícules o animacions en format .swf són considerades com objectes imatge per tant només caldrà pujar-les, com qualsevol altra imatge, i dimensionar-les per tal que es vegin en una mida adequada. animació Flash

Animació Flash extreta del web http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/


 {{ rectangle_dor.swf?350 |animació Flash}} 

Llistes

La sintaxi del Dokuwiki permet crear llistes d'elements, tan numerades com les que no ho són. Per a crear un element de la llista cal que sagneu el text amb dos espais blancs i utilitzeu l'asterisc * per a llistes d'elements o un guionet - en el cas de llistes numerades.

 • Aquesta és una llista d'elements
 • Aquest és el segon element de la llista
  • Podeu aconseguir diferents nivells
 • Aquest és un altre element
 1. Aquesta és la mateixa llista encara que numerada
 2. Aquest és un altre element
  1. Només cal que useu la sagnia per aconseguir diferents nivells en el llistat
 3. Això és tot
 * Aquesta és una llista d'elements
 * Aquest és el segon element de la llista
  * Podeu aconseguir diferents nivells
 * Aquest és un altre element

 - Aquesta és la mateixa llista encara que numerada
 - Aquest és un altre element
  - Només cal que useu la sagnia per aconseguir diferents nivells en el llistat
 - Això és tot

Emoticones

Dokuwiki converteix les emoticons més comunament usades a les seves equivalents gràfiqus. Es poden afegir més emoticones en el directori smiley i configurar-les des de l'arxiu conf/smileys.conf. Aquí teniu una llista de les emoticones incloses en el Dokuwiki.

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D :-D
 • :-P :-P
 • :-O :-O
 • :-X :-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

Icones per els diferents tipus de documents

 • TXT
 • ODT
 • PDF
 • ZIP
 • RAR
 • GIF, JPG
 • PHP
 • HTML, HTM

Tipografia

Dokuwiki pot convertir caràcters de text simples a les seves entitats tipogràfiques correctes. Aquest és un exemple dels caràcters reconeguts.

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640x480 © ™ ®

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)

Aquestes conversions es poden desactivar a través de config option i pattern file.

Taules

DokuWiki utilitza una sintaxi simple per a la creació de taules.

Capçalera 1 Capçalera 2 Capçalera 3
Fila 1 Col 1 Fila 1 Col 2 Fila 1 Col 3
Fila 2 Col 1 fusionat de columnes (fixeu-vos en les dues barres)
Fila 3 Col 1 Fila 2 Col 2 Fila 2 Col 3

A les taules, les files normals han de començar i acabar amb | o ^ per les capçaleres.

^Capçalera 1 ^Capçalera 2  ^Capçalera 3  ^
|Fila 1 Col 1 |Fila 1 Col 2 |Fila 1 Col 3 |
|Fila 2 Col 1 |fusionat de columnes (fixeu-vos en les dues barres)||
|Fila 3 Col 1 |Fila 2 Col 2 |Fila 2 Col 3 |


Per connectar cel·les horitzontalment, només cal que deixeu la cel·la completament buida, tal com es mostra a sobre. Però assegureu-vos que teniu sempre el mateix nombre de separadors de cel·les!

També és possible crear capçaleres de taula verticals

Capçalera 1 Capçalera 2
Capçalera 3 Fila 1 Col 2 Fila 1 Col 3
Capçalera 4 no fusionat de columnes
Capçalera 5 Fila 2 Col 2 Fila 2 Col 3


Tal i com podeu veure, és el separador de la cel·la a l'inici de la cel·la qui decideix el format:

| ^ Capçalera 1 ^ Capçalera 2    ^
^Capçalera 3 |Fila 1 Col 2      |Fila 1 Col 3 |
^Capçalera 4 |no fusionat de columnes | |
^Capçalera 5 |Fila 2 Col 2      |Fila 2 Col 3 |

No és possible la fusió de cel·les en vertical.

També podeu alinear els continguts de la taula. Només cal que afegiu dos espais en blanc al final oposat dels vostre text: afegiu dos espais a l'esquerra per alinear a la dreta, dos espais a la dreta per alinear a l'esquerra i dos espais a ambdós costats per a un text centrat.

Taula amb alineament
dreta centre esquerra
esquerra dreta centre
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Així és com es veu en codi font:

^ Taula amb alineament ^^^
| dreta| centre |esquerra  |
|esquerra  | dreta| centre |
| xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx |


Notes d'advertiment

<note> Nota!: Recorda: **note** </note>

Nota!: Recorda: note

<note important> Avís important **important** </note>

Avís important important

<note tip> Pista: **tip** </note>

Pista: tip

<note warning> Precaució! !! **warning** </note> 

Precaució! !! warning

Blocs no interpretats (Blocs de codi)

Podeu incloure blocs de contingut no interpretats (blocs de codi?) en els vostres documents sagnant amb al menys dos espais en blanc (com en els exemples anteriors) o usant les etiquetes code o file.

Aquest és un codi formatat en el que es conserven tots els espais
en blanc: com           <- aquest.
<code> 
Aquest és un codi formatat en el que es conserven tots els espais 
en blanc: com           <- aquest.
</code>
Aquest codi és molt semblant a l'anterior, però que podeu usar-lo per
mostrar que esteu citant un text. 
<file>
Aquest codi és molt semblant a l'anterior, però que podeu usar-lo per
mostrar que esteu citant un text. 
</file>

En usar aquest format, cal que dividiu el text en diferents línies mitjançant la tecla de retorn, ja que no es dóna format al text pel que fa a l'amplada de línia.

Perquè l'interpretador de codi ignori totalment un àrea, és a dir, per que no li apliqui el format, cal que la delimiteu amb l'etiqueta nowiki o bé, de manera més simple, amb dos símbols de tant per cent %%.

Aquest és un text que conté adreces com la següent: http://www.splitbrain.org i un **format** determinat, però que en canvi no se li aplica.

<nowiki>
Aquest és un text que conté adreces com la següent:
http://www.splitbrain.org i un **format** determinat, però 
que en canvi no se li aplica.
</nowiki>

Podeu veure el codi font d'aquesta pàgina per comprovar-ne la utilització d'aquests blocs no interpretats.

Sintaxi realçada

Dokuwiki pot realçar el codi font, per tal que sigui de més fàcil lectura, per això utilitza el GeSHi Generic Syntax Highlighter – d'aquesta manera admetrà qualsevol llenguatge acceptat per GeSHi. La sintaxi és la mateixa que a l'apartat de codi de la secció anterior, però aquesta vegada s'introdueix el nom del llenguatge usat a l'etiqueta, per exemple <code java>.

/** 
 * La classe HelloWorldApp implementa una aplicació que
 * senzillament mostra "Hello World!".
 */
class HelloWorldApp {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World!"); //Display the string.
  }
}

Actualment, Dokuwiki reconeix les cadenes dels següents llenguatges:
4cs, abap, actionscript-french, actionscript, actionscript3, ada, apache, applescript, asm, asp, autohotkey, autoit, avisynth, awk, bash, basic4gl, bf, bibtex, blitzbasic, bnf, boo, c, c_mac, caddcl, cadlisp, cfdg, cfm, cil, clojure, cmake, cobol, cpp, cpp-qt, csharp, css, cuesheet, d, dcs, delphi, diff, div, dos, dot, eiffel, email, erlang, fo, fortran, freebasic, fsharp, gambas, genero, gdb, glsl, gml, gnuplot, groovy, gettext, haskell, hq9plus, html, idl, ini, inno, intercal, io, java5, java, javascript, jquery, kixtart, klonec, klonecpp, latex, lisp, locobasic, logtalk, lolcode, lotusformulas, lotusscript, lscript, lsl2, lua, m68k, make, mapbasic, matlab, mirc, modula3, mmix, mpasm, mxml, mysql, newlisp, nsis, oberon2, objc, ocaml-brief, ocaml, oobas, oracle8, oracle11, pascal, perl, perl6, per, php-brief, php, pike, pic16, pixelbender, plsql, povray, powerbuilder, powershell, progress, prolog, properties, providex, purebasic, python, qbasic, rails, rebol, reg, robots, rsplus, ruby, sas, scala, scheme, scilab, sdlbasic, smalltalk, smarty, sql, systemverilog, tcl, teraterm, text, thinbasic, tsql, typoscript, vbnet, vb, verilog, vhdl, vim, visualfoxpro, visualprolog, whitespace, winbatch, whois, xml, xorg_conf, xpp, z80

Incrustant codi HTML i PHP

Podeu incrustar codi HTML o PHP en els vostres documents usant les etiquetes html o php de la següent manera:

<html>
Això és una mica d'<font color="red" size="+1">HTML</font>
</html>

Això és una mica d'HTML

<php>
echo 'Un logo generat mitjançant PHP:';
echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" />';
</php>

echo 'Un logo generat mitjançant PHP:'; echo '<img src="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '?=' . php_logo_guid() . '" alt="PHP Logo !" />';

Així com l'opció d'incrustació de codi HTML està activada a la wiki de redacció de materials, la incrustació de codi PHP està desactivada per defecte.
Mentre resti desactivada, només mostrarà el codi en lloc d'executar-se.

Vegem un exemple de com aconseguir fer un sagnat a la dreta usant codi HTML: Amb el codi

<html>
exemples de text HTML en els quals es sagna a la dreta alguna part:<br />
<br />
<div style="text-align: right;">1r exemple sagnat a dreta<br />
 2n exemple sagnat a dreta<br />
 3r exemple sagnat a dreta<br />
 </div><br />
Tornada a text sense sagnar
</html>

podem aconseguir l'efecte:

exemples de text HTML en els quals es sagna a la dreta alguna part:

1r exemple sagnat a dreta
2n exemple sagnat a dreta
3r exemple sagnat a dreta

Tornada a text sense sagnar

Trobareu un editor d'HTML en línia a l'adreça http://www.online-html-editor.org/

Al curs D73 - Desenvolupament d'activitats educatives en l'entorn JClic hi ha un bon exemple de taula, el codi usat el teniu disponible:

Descriptor de la 1a columna Descriptor de la 2a columna
Continguts de la taula simple text
complexa text
Continguts de la taula Text
Continguts de la taula text
Continguts de la taula text

 
<html>
<style>
	.tableextra {
		margin: 0 auto;
		width: 750px;
		font-family: arial, helvetica, sans-serif;
		color: #555;
		font-size: 12px;
		border-top: 2px solid #ccf;
		border-left: 2px solid #ccf;
		border-collapse: collapse;
	}
	
	.tableextra caption {
		 display: none; 
	}
	
	.trextra, .tdextra {
		padding: 10px;
		border-right: 2px solid #ccf;
		border-bottom: 2px solid #ccf;
	}
	
	.thextra#tipus, .thextra#descripcio {
		background: #ccc;
		color: #fff;
	}

	
</style>
<table class="tableextra">
			<tr class="trextra">
			<th class="thextra" id="tipus" colspan="2">Descriptor de la 1a columna</th>
			<th class="thextra" id="descripcio">Descriptor de la 2a columna</th>		
		</tr>
		<tr class="trextra">
			<td class="tdextra" rowspan="2">Continguts de la taula</td>
			<td class="tdextra" >simple</td>
			<td class="tdextra" >text</td>
		</tr>
		<tr class="trextra">
			<td class="tdextra" >complexa</td>
			<td class="tdextra" >text</td>
		</tr>
		<tr class="trextra">
			<td class="tdextra" colspan="2">Continguts de la taula</td>
			<td class="tdextra" >Text</td>	 	
		</tr>
		
		<tr class="trextra">
			<td class="tdextra" colspan="2">Continguts de la taula</td>
			<td class="tdextra" >text</td>		
		</tr>
		
		<tr class="trextra">
			<td class="tdextra" colspan="2">Continguts de la taula</td>
			<td class="tdextra" >text</td>		
		</tr>
		
		
</table>
</html>

I encara un altre exemple més per obtenir una taula amb un afusió vertical de cel·les usant codi HTML

Àrea
Què fem?
Què diu el currículum?


S'ha usat el codi HTML següent:

 
<html> 
<table style="text-align: left; width: 100%;" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2">
<tbody>
<tr>
<td colspan="1" rowspan="4" style="vertical-align: top;">
Àrea<br></td><td style="vertical-align: top;">Què fem?<br></td><td style="vertical-align: top;">Què diu el currículum?<br></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr><tr><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr></tbody></table>
</html>

Sintaxi dels Connectors

Es pot ampliar la documentació sobre la sintaxi del Dokuwiki a les pàgines dels Connectors. La manera com s'utilitzen aquests connectors està explicada a les seves pròpies pàgines de descripció. La sintaxi dels següents plugins està disponible en la instal·lació d'aquest DokuWiki:

Caixes DokuWiki

Per millorar l'aspecte dels cursos, s'ha optat per afegir alguna millora a aquesta wiki.

En aquest cas, s'ha afegit la funcionalitat de les caixes, que permeten tenir una mica més de flexibilitat que les taules en format wiki i sent més fàcils de manegar que l'ús d'HTML i de fulles d'estil.

A continuació, a mode introductori, es mostren quatre exemples de caixes i el seu codi, per explicar a continuació la sintaxi que utilitzen.

Contingut de la caixa

Títol caixa

Contingut de la caixa
Contingut de la caixa

Peu de la caixa

Títol de la caixa

Contingut de la caixa

Peu de la caixa

La sintaxi que hem usat per a les quatre caixes ha estat:

<box> Contingut de la caixa </box>
<box 80% round orange|Títol caixa> Contingut de la caixa</box>
<box 50% left blue>Contingut de la caixa</box|Peu de la caixa>
<box 60% round #f99 #fc9 #fcc #f60|Títol de la caixa> Contingut de la caixa </box|Peu de la caixa>

Sintaxi utilitzada:

 <box amplada classes colors | Títol de la caixa> Contingut de la caixa </box | Peu de la caixa> 

Valors per a cada element:

 • Amplada: Qualsevol valor vàlid amb sintaxi CSS.
  • Format percentatge: 80% - Recomanable.
  • Format píxels: 200px - Només per a casos de treball amb imatges concretes.
 • Classes:
  • round — Les cantonades de la caixa arrodonides.
  • blue — Esquema en blau
  • red — Esquema en vermell
  • green — Esquema en verd
  • orange — Esquema en taronja
  • left — Situar caixa a l'esquerra
  • right — Situar caixa a la dreta

Exemples d'ús :

Crear un bloc de proves


 • Com podem veure podem escriure dins la caixa amb el mateix format de la wiki, incloent-hi imatges, enumeracions, esquemes o el que sigui necessari.

També permet incloure-hi notes.

Ús de les caixes per a incloure peus a les imatges

Peu de fotografia

Un exemple d'ús de les caixes per a incloure 2 imatges

exemple ús de les caixes

Com podeu observar, es tracta d'una imatge amb el color blanc de fons #ffffff
i amb dues imatges, una alineada a l'esquerra i l'altra a la dreta

S'ha usat la sintaxi
<box left 35% #ffffff>{{cables.jpg }}</box|    Joc de cables >
\\
<box right 35% #ffffff>{{reduccio_connectors.jpg }}</box|Reductors de connector >

Ús de les caixes per centrar taules wiki

Capçalera 1 Capçalera 2 Capçalera 3
Fila 1 Col 1 Fila 1 Col 2 Fila 1 Col 3
Fila 2 Col 1 fusionat de columnes (fixeu-vos en les dues barres)
Fila 3 Col 1 Fila 2 Col 2 Fila 2 Col 3

Peu de fotografia


I una caixa dins d'una altra?.

Caixa mare

Aquesta és una caixa filla

Child Box

I encara una altra caixa filla

Una altra caixa filla
Més informació a
http://wiki.jalakai.co.uk/dokuwiki/doku.php/test/boxes

1) Això és una nota a peu de pàgina