Accessibilitat dels materials

Compromís de la Generalitat de Catalunya per l'accessibilitat

Aquest compromís ha dut a construir el web gencat amb l'ànim de facilitar l'accés universal, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que la consulten i del context d'ús en què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web - W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat al contingut de la web WCAG 1.0. (veure http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/wcag)

El compromís de la Generalitat de Catalunya és arribar a satisfer, com a mínim, els punts de verificació de prioritat 1 i 2 de les pautes WCAG, i així complir el nivell de conformitat "Doble A" (AA), tal i com exigeixen les legislacions europea i espanyola (llei 34/2002) a les administracions públiques. Sempre que sigui possible, també s'intentarà complir els punts de verificació de prioritat 3.

Cap a l'accessibilitat

En aquest mateix sentit, el Departament d’Ensenyament aposta per l'oferiment de materials didàctics que guanyin progresssivament en accessibilitat.

Ens aquests moments, l'edició de materials en Dokuwiki limita l'execució fàcil d'algunes recomanacions dels organismes dedicats a aquest tema, però en tot cas demanem que es tinguin en compte les PAUTES següents (a l'hora de fer materials):

  • Enllaços d'hipertext: Useu text que tingui sentit llegit fora de context. Per exemple, eviteu "punxa o clica aquí".
  • Organització de les pàgines: Useu encapçalaments, llistes i estructura consistent.
  • Imatges, figures i diagrames: Descriviu-los breument en la pàgina o encara millor en la caixa que els contingui. Utilitzeu títols, peus d'imatge i text alternatiu. (veieu Referència d'imatges)
  • Multimèdia: Proporcioneu subtítols i transcripció del so, i descripció del vídeo.
  • Scripts, applets i plug-ins: Oferiu contingut alternatiu si les funcions noves no són accessibles.
  • Taules: No les utilitzeu per maquetar. Faciliteu la lectura línia a línia. Inseriu-les en caixes (box) i resumiu-les al peu.