Aspectes tècnics a tenir en compte

  • Per a tots aquells cursos que necessitin un espai web per realitzar les pràctiques i/o el desenvolupament del projecte, se'ls facilitarà un espai web temporal
  • Totes les activitats i pràctiques que es refereixin o utilitzin blocs utilitzaran el servei de XTECBlocs: http://hipolit2.xtec.cat/blocs/.
  • Totes les activitats i pràctiques que es refereixin o utilitzin la Prestatgeria utilitzaran l'espai de proves i cursos del servei de la Prestatgeria digital de l'xtec: http://phobos.xtec.cat/llibres/ .
  • Totes les activitats i pràctiques que es refereixin o utilitzin un Moodle o la Intranet utilitzaran el servidor de proves habilitat per a tal efecte, amb espais temporals que es facilitaran.
  • Pel que fa a l'elaboració dels materials pot ser convenient utilitzar captures de pantalles i videopreeentacions.
    • Us adrecem als materials del curs D205 Aula 2.0. Aplicacions didàctiques. Les pràctiques del sisè mòdul us poden servir per triar quina eina utilitzeu per a la creació de videopreeentacions (Slideshare, Wink, CamStudio o ScreenToaster).
    • També us aconsellem altres programes molt senzills com el FastStone o bé el Clip2Net