Tractament de les imatges

Totes les imatges (fotos, dibuixos, mapes, …) han d'estar inserides en una caixa (veieu sintaxi) degudament referenciades, indicant al peu l'autoria, o bé, el lloc web d'origen, tot i haver comprovat la llicència d'ús mitjançant les instrucccions que trobareu a cercadors. A continuació, mostrem exemples de tractament i sintaxi en dues situacions:

Exemple 1:Il·lustració sense contingut rellevant

Il·lustració

Il·lustració sense contingut rellevant

No cal descriure-la, però cal posar autoria o lloc web d'origen

La sintaxi d'aquesta caixa alineada a l'esquerra amb una il·lustració amb finalitat exclussivament "decorativa", seria:

<box 200px left |Il·lustració >  {{:autoria:1.png|Il·lustració sense contingut rellevant }} </box | No cal descriure-la però cal posar autoria o lloc web d'origen > 
Exemple 2: Imatge significativa descripció llarga

Imatge: Trobareu la descripció al peu

Imatge significativa descripció llarga

Peu d'imatge: Es mostra una cartellera d'una aula en la que hi ha rètols amb les paraules: Treball a l'aula, Biblioteca, Matemàtiques, Informàtica,...A més, cal posar autoria o lloc web d'origen

La sintaxi d'aquesta caixa alineada a la dreta amb una imatge amb contingut significatiu per a la comprensió del material, seria:

<box 400px  right red| Imatge: Trobareu la descripció al peu> {{:autoria:im6.jpg|Imatge significativa descripció llarga }} </box | Peu d'imatge: Es mostra una cartellera d'una aula en la que hi ha rètols amb les paraules: Treball a l'aula, Biblioteca, Matemàtiques, Informàtica,...A més, cal posar autoria o lloc web d'origen  >
Exemple 3: També es pot centrar la imatge i la caixa, i fer la caixa del mateix color de fons

Imatge: Trobareu la descripció al peu

Imatge significativa descripció llarga

Peu d'imatge: Es mostra una cartellera d'una aula...

La sintaxi d'aquesta caixa centrada amb una imatge centrada dins la caixa, seria:

<box 400px center #ffffff| Imatge: Trobareu la descripció al peu >{{ :autoria:im6.jpg |Imatge significativa descripció llarga}} </box| Peu d'imatge: Es mostra una cartellera d'una aula... >

En aquest cas no apareix la caixa perquè el seu color coincideix amb el color de fons #ffffff. Per tant també podem utilitzar altres colors amb codi html.


Exemple de taula amb imatges incrustades:

Títol o capçalera de la taula

Exemple d’una caixa transparent per incrustar imatges

text alternatiu

peu d'imatge

La sintaxi utilitzada per aquesta caixa és:

^Títol o capçalera de la taula^
|  <box #ffffff|Exemple d’una caixa transparent per incrustar imatges>
{{ggb.jpeg|text alternatiu}}  </box|peu d'imatge>  | 
Per últim, teniu informació sobre Propietat intel·lectual i drets d'autoria molt detallada a l'adreça http://www.xtec.cat/web/centres/instruccions/propintel_dretauto/materials, o bé, http://www.xtec.cat/web/centres/instruccions/propintel_dretauto/pmf